מדיניות שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר Sunny Side Up אשר כתובתו: www.sunny-sideup.co.il (להלן: "האתר") ומופעל על ידי יסמין שנהב (להלן: "מפעילת האתר").

תחילת השימוש באתר, קרי הכניסה לאתר ולדפי המידע המרכיבים אותו, מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימור הבאים במלואם וללא כל סייג. מטרתם של תנאים אלו הינה להגדיר את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר והם מהווים הסכם מחייב בין מפעילת האתר לבין המשתמשים בו.

האתר יכלול מידע, תמונות, חוות דעת, מסלולים, מאמרים, טקסטים, כתבות, דעות, ביקורות ומידע נוסף (להלן: "התכנים").

קניין רוחני וזכויות יוצרים

התכנים המוצעים באתר מיועדים לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לעבד, לשנות או ליצור יצירות נגזרות, להעביר לרשות הציבור, להשכיר או למכור כל או חלק מתכני האתר, בכל אמצעי מדיה שהוא, לשדר, לפרסם, להקרין או להשמיע פומבית, להקצות, למסור כרישיון, לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים, בין היתר, את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, אשר שייכות למפעילת האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.

אין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים.

המשתמשים מתחייבים שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין ובזכויות היוצרים של מפעילת האתר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.

שימוש באתר

אמנם מפעילת האתר עושה את מרב המאמצים כדי להציג את התכנים, שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג', בצורה המדויקת ביותר אולם על משתמשי האתר חלה החובה לבדוק אותם ולאמתם אם ברצונם להשתמש בהם, לפיכך השימוש בתכנים המוצגים באתר תעשה על אחריות המשתמשים בלבד, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמשים או על ידי כל צד ג' ו/או לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין תכנים אלו.

באתר מצויים הפניות ו/או קישורים למקורות מידע ו/או אתרי אינטרנט אחרים ו/או לארגונים ו/או לגופים ו/או לחברות אחרות (להלן: "קישורים").

מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל ומעודכן. כמו כן הימצאות קישור כלשהו באתר אינה מלמדת על כך כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, עדכני או מלא, ומפעילת האתר לא תישא בכל אחריות כלפי נזק כלשהו, הוצאה, אובדן או הפסד שנגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ישירה או עקיפה משימוש בקישורים המצויים באתר.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

כללי

בטרם היציאה לטיול, מומלץ לכל המטיילים לבדוק את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, ובכלל זה התראות לשיטפונות ו/או סופות. כמו כן כדאי לבדוק עם הרשויות המוסמכות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן.

הדין החל על הסכם זה וכן כל תביעה ו/או סכסוך ו/או מחלוקת הנובעת כתוצאה מהסכם זה יהיה דין מדינת ישראל בלבד.